inner-top2

راهکارهای کنترل هوشمند ( یکپارچه ) روشنایی و تاسیسات - NP

 • کنترل یکپارچه سیستمهای روشنایی
 • کنترل نورپردازی رنگی ( RGB )
 • کنترل اتوماتیک روشنایی مشاعات
 • کنترل یکپارچه سیستمهای سرمایشی
 • کنترل اتوماتیک روشنایی و فن سرویسها
 • کنترل پرده های برقی

 

 

 • کنترل یکپارچه سیستمهای روشنایی
 • کنترل نورپردازی رنگی ( RGB )
 • کنترل اتوماتیک روشنایی مشاعات
 • کنترل یکپارچه سیستمهای سرمایشی
 • کنترل اتوماتیک روشنایی و فن سرویسها
 • کنترل پرده های برقی

 

 

 • کنترل یکپارچه سیستمهای روشنایی
 • کنترل نورپردازی رنگی ( RGB )
 • کنترل اتوماتیک روشنایی مشاعات
 • کنترل یکپارچه سیستمهای سرمایشی
 • کنترل اتوماتیک روشنایی و فن سرویسها
 • کنترل پرده های برقی
 • کنترل یکپارچه سیستمهای روشنایی
 • کنترل نورپردازی رنگی ( RGB )
 • کنترل اتوماتیک روشنایی مشاعات
 • کنترل یکپارچه سیستمهای سرمایشی
 • کنترل اتوماتیک روشنایی و فن سرویسها
 • کنترل پرده های برقی

 

 

 • کنترل یکپارچه سیستمهای روشنایی
 • کنترل نورپردازی رنگی ( RGB )
 • کنترل اتوماتیک روشنایی مشاعات
 • کنترل یکپارچه سیستمهای سرمایشی
 • کنترل اتوماتیک روشنایی و فن سرویسها
 • کنترل پرده های برقی

 

 •  کنترل یکپارچه سیستمهای روشنایی
 • کنترل نورپردازی رنگی ( RGB )
 • کنترل اتوماتیک روشنایی مشاعات
 • کنترل یکپارچه سیستمهای سرمایشی
 • کنترل اتوماتیک روشنایی و فن سرویسها
 • کنترل پرده های برقی

 

 

تجهیزات کنترل روشنایی و تاسیسات